headbanner

Sertifikat

Hei, kom for å konsultere produktene våre!

Sertifikat for søknad om matkontakt og er i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1935/2004 av 27. oktober 2004.